Profil společnosti
  

Techservice CZ, s.r.o. byla založena dne 20. 11. 1998.

Hlavní náplní společnosti je: 
  • Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (převážně metalurgické výrobky).
  • Zprostředkovatelská činnost.
 

Působení společnosti:
Společnost působí především na trhu v České a Slovenské republice.

 

 

Mise firmy

Hlavní úlohou firmy je zabezpečit spokojenost zákazníka před, během a po každé obchodní aktivitě bez ohledu na složitost uzavřené smlouvy. Společnost udělá za každých okolností maximum, aby zajistila stabilní obchodní, finanční a přepravní služby a tím dosáhla dlouhodobý prospěch nejen pro uskupení TECHSERVICE, ale také pro zákazníka. Pro dosažení spokojenosti zákazníka TECHSERVICE využívá nejnovější informace a technologické znalosti hlavně z oblasti evropského metalurgického trhu.

Zaměstnanci jsou si plně vědomi, že efektivní prezentace obchodníka (slušné chování, sebejistota, zodpovědnost, spolehlivost, hodnověrnost a čestnost) vytváří nejen TECHSERVICE jako společnost, ale i jeho profesionální image, obsažený již v samotném slově TECHSERVICE.

TECHSERVICE se snaží neustále udržovat motivační prostředí, které vede zaměstnance k iniciativnímu, profesionálnímu vystupování a umožňuje dosáhnout spokojenosti obou - jak zaměstnanců, tak i zákazníků. Prioritami jsou spokojenost a pochopení požadavků každého zákazníka.

Cílem společnosti je čelit a soupeřit s konkurencí v rámci obchodního prostředí za podmínek dodržování etických principů, respektování kultury obchodu, ctění všech zákonů, předpisů, pravidel a zvyklostí platných na území státu, na kterém působí.

 

Justice

Sbírka listin

Výpis z obchodního rejstříku