Oznaczenie Techniczne warunki dostawy Średnica
[mm]
Walcówka SAE 1005, SAE 1006,  SAE 1008,
SAE 1018 – na żądanie
Ø5,50 mm – 14,00 mm
Pakowanie:  kręgi  
     
Zastosowanie  do ogólnych celów