Surówka specjalna

Skład chemiczny w %
 
Produkt Si [%] Mn [% max] P [% max] C [%] S [% max]
           
Surówka specjalna 0,5 - 1,2 0,05 0,044 3,5 - 4,5 0,013
Surówka specjalna I. max. 1,2 0,06 0,065 3,5 - 4,5 0,018
Surówka specjalna II. max. 1,2 0,06 0,065 3,5 - 4,5 0,020
Surówka specjalna III. max. 1,2 0,09 0,08 3,5 - 4,5 0,025
 
Na życzenie klienta ilość Mn i P może zostać zmniejszona w drodze porozumienia.
      
Pakowanie i transport:          
Gąski do 12 kg swobodnie ładowane w wagonach kolejowych lub ciężarówkach.