Surówka przeróbcza

Skład chemiczny w %
 
Produkt Si [%] Mn [% max] P [% max] C [%] S [% max]
           
Surówka przeróbcza max. 1,1 1,0 0,12 3,5 - 4,5 0,05
Ilość P i S może zostać zmniejszona w drodze porozumienia.          
           
Pakowanie i transport:          

Gąski do 12 kg swobodnie ładowane w wagonach kolejowych lub ciężarówkach.